Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het te vertalen of te ondertitelen materiaal en de gewenste talencombinatie. Voor ondertiteling geldt een tarief per videominuut of per gewerkt uur. Voor vertaling geldt een tarief per woord of per gewerkt uur. Voor zowel ondertiteling als vertaling geldt een minimumtarief van 60 euro.